Autobusové nádraží v Soběslavi má už nejlepší léta za sebou. Působí opotřebovaným dojmem, v jeho prostoru úplně chybí zeleň, ale i toalety. Začátkem srpna zveřejnilo město na svých stránkách studii (zde), která se zabývá rekonstrukcí stávajícího autobusového nádraží.

Změn je ve studii několik. Největší z nich je přesunutí autobusového nádraží blíž k nádraží vlakovému. Předpokládá se využití prostoru, AutobusoveNadrazina kterém teď stojí nepoužívaná budova skladové haly. Po jejím zbourání by měl vzniknout prostor právě pro nové nádraží. Mělo by vzniknout ostrovní nástupiště podél ulice Riegrova.

Vzhledem k tomu, že stávající autobusové nádraží není využíváno tolik jako v minulosti, počítá nová studie se snížením počtu nástupišť. Měla by se vybudovat čtyři nástupní stání, dvě výstupní a dvě odstavná stání.  Studie počítá s využitím přilehlé výpravní budovy, kde budou toalety, zázemí pro personál a prodej lístků.

Uvolněný prostor po stávajícím autobusovém nádraží bude využitý jako parkoviště s dostatkem zeleně. Vysadit by se měly stromy, které by alespoň částečně zastínily parkující auta. Také plocha určená pro parkování počítá s trávou místo asfaltu. Celé území je řešeno bezbariérově.

Krytý kolostav, o kterém mluvil místostarosta Vladimír Drachovský v červnu, však ve studii nenajdete.  Je navrženo několik stojanů pro kolo, ale nejsou kryté ani chráněné před zloději. Navíc jsou situované na nejvzdálenějším konci od nádraží vlakového. „Studie je úplný začátek, nic není definitivní. Proto jsme ji zveřejnili a teď sbíráme připomínky,“ vysvětluje místostarosta Drachovský. „Několik připomínek k chybějícímu kolostavu už máme. Každou se musíme zabývat a případně ji zapracovat do budoucího projektu. Čím víc lidí bude kolostav požadovat, tím spíš tam bude“ dodává Drachovský.

Studii můžou občané připomínkovat osobně, písemně i elektronicky do konce září u Dany Hořické, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje  MěÚ Soběslav.

Martina Plátová


Publikováno též na www.jcted.cz, 15. 8. 2016