Hlasujte o nejlepší návrh jednotlivých škol:

ZŠ Komenského

kontejner na kov, červený
inspirace – živel: země

Návrh č.1
Země – je nedílnou součástí lidského života. V ní klíčí semínka rostlin, rostou, sílí a dozrávají, je úkrytem mnoha živočichů a lidem poskytuje obživu, potěšení a skrývá mnoho pokladů – nerostné bohatství, kameny, krystaly, kovy, důležité pro život člověka. I my jsme zde čerpaly inspiraci ke svému obrazu s názvem „Barevný strom“.

Návrh č.2
Někdy je třeba se podívat zblízka a uvědomit si, co vlastně děláme naší Zemi. Ještě není pozdě „vše“ změnit!
Náš návrh se jmenuje : „Ještě není pozdě!“

Návrh č.3
Země ukrývá mnoho záhad, některé z nich člověk již odtajnil, jiné zůstávají ukryté hluboko pod povrchem. Země je jako lidské tělo, i to skrývá mnoho tajemství. A stejně tak jako lidské srdce tepe, i země pulsuje. Srdce je jako rudý krystal skrytý pod povrchem, protkaný kořeny vlásečnic a dávající tělu – stromu ŽIVOT. Náš obraz se jmenuje „Strom života“.

Návrh č.4