Hlasujte o nejlepší návrh jednotlivých škol
Buďte fér a hlasujte pouze jednou! Klidně ale o anketě řekněte kamarádům nebo rodičům, vyberte favorita a fanděte!

Milí příznivci barev, třídění odpadů a veřejného prostoru!
Máme tu další ročník GraffitEko.
Loni k malování na kontejnery mnozí přistupovali s podezřením.

Nu, jak to nakonec dopadlo můžete už rok posuzovat na sběrném hnízdě u nových škol. Je pravda, že Soběslav se v třídění oproti předešlým letům nijak rapidně nepolepšila. Taky je ale pravda, že není ani o moc víc posprejovaná.

Co se ale změnilo, je postoj některých lidí k této aktivitě. Podezření zmizelo. A co víc, objevily se dotazy: “Tak kdepak budete malovat příští rok?” Ovšem nejlepší odměnou byl opakovaný zájem škol. Aktivita, kterou dělají navíc, je žádaná.

Řekli jsme si, jdeme do toho znovu. Nikdo to nenařídil. Příležitost visela ve vzduchu a čtyři soběslavské školy se jí chopily. Spojil je zájem o malování, životní prostředí a jeho ochranu a taky výzva, jakou představuje práce na očích veřejnosti. Nabídka podílet se na úpravě veřejného prostoru bohužel nepřichází tak často, jak by měla. Realizovat se výtvarně na čtyřech mírně orezlých kontejnerech na sídlišti může vypadat zanedbatelně, ale moře je také složeno z mnoha kapek a drobné pramínky se nakonec spojí ve velkou řeku.

A když už jsme u moře a vody…tématem letošního GraffitEko byly živly. Ty máme v tradičním pojetí čtyři, stejně jako čtyři zapojené školy (Gymnázium, ZŠ E. Beneše, ZŠ Komenského, Rolnička) a čtyři nejčastěji tříděné komodity (papír, plast, sklo a kov).

Voda je život a život jsou třeba stromy a ze dřeva je papír a papírny potřebují vodu.
Plasty, to jsou lehké PET lahve a milióny igelitových sáčků a tašek poletujících ve vzduchu.
Sklo se taví žárem ohně v peci.
A Země to je bohatství kovů.

Letošní účastníci si témata rozebrali takto:
Gymnázium – papír
ZŠ E Beneše – sklo
ZŠ Komenského – kov
Rolnička – plast

Každá škola připravila několik návrhů. Požádali jsme autorky/autory, aby k návrhům, pokud chtějí, připojili své slovní komentáře. Z těch se dá dozvědět motivace, ale také třeba zajímavá úvaha nebo příběh. Až si je prohlédnete a přečtete, uvidíte, že někteří se zamýšleli i nad tím, jaké komodity do toho či onoho kontejneru patří. A že to někdy není lehké, víte sami. Víte třeba, že tetrapak, pokud na něj nemáte samostatný kontejner, můžete třídit společně s plastem? V Rolničce to vědí.

Výtvarné návrhy bude hodnotit komise ve složení: 4 zástupci účastnických škol, 2 zástupci Soběslávky jako pořadatele a jeden zástupce Rady města Soběslavi. Každý člen komise vybere jeden návrh řešení příslušného kontejneru. Návrh s nejvyšším počtem hlasů bude realizován.

Kde?
Na sídlišti Míru u Tria. Právě tam je totiž vhodná orezlá sada kontejnerů, které si zaslouží nový kabát. Myslíme, že i prostranství s novými barevnými kontejnery trochu prokoukne.

Kdy?
Na etapy ve dvou červnových týdnech. Od 11.6. a od 18.6.

A co mám dělat, když nejsem v komisi?
Hlasovat!
Návrh s nejvyšším počtem hlasů získá cenu veřejnosti, tou bude malá odměna pro autory/autorky návrhu. Buďte fér a hlasujte pouze jednou! Klidně ale o anketě řekněte kamarádům nebo rodičům, vyberte favorita a fanděte!