Všem příznivcům Soběslávky vinšujeme v novém roce pevné zdraví, hodně nápadů a chuť do kulturního života.