Desátého září jsem s Jiřím Padevětem uzavřeli další ročník Vino et verbum. Už třetím rokem vozíme do Soběslavi významné české literáty – prozaiky, básníky a básnířky, autory dětské literatury – a ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádáme autorská čtení a besedy.

Snažíme se ukázat to nejlepší z české literární produkce, propojit autorská čtení s ochutnávkou vín a oživit tak krásný prostor terasy městské knihovny. Protože dobro knih je v tom, že jsou čteny, a dobro veřejných prostor v tom, že žijí. Jedny i druhé by bez života byly jen soubory znaků nebo mrtvé skládanky z kamenů a cihel. Marné by bylo výtvarné řešení obálek a ilustrací, k ničemu by byly ceny za architekturu.

Tři roky jsou už slušná bilance. Pojďte si s námi zavzpomínat nad mozaikou plakátů z proběhlých ročníků. Kdo se vám líbil a koho byste naopak rádi slyšeli a ještě jste neměli možnost? Nebojte se nám napsat…

Oživte svou knihovnu spolu s námi!