Při srpnovém autorském čtení nám Michal Vrba představí svoji knihu Kolem Jakuba.