Vzhledem k současné situaci se den plný přednášek a workshopů pro rodiče, učitele, vychovatele, sociální pracovníky s dětmi a mládeží a širokou veřejnost přesouvá na říjen.