Jak jsme už dříve informovali, dvě stoletým lípám na soběslavském náměstí u kostela hrozilo pokácení. Odborný posudek hodnotil jejich stav jako nebezpečný a doporučoval jejich pokácení. Podle zápisu z rady města z 1. prosince bylo město rozhodnuté podat žádost o povolení ke kácení obou lip. Do rukou rady města se ale dostal ještě druhý posudek, který stromy hodnotil jinak. O nebezpečí nemluvil a doporučoval stromy zachovat a řádně ošetřit. Lípy nakonec na svých místech zůstanou, jejich koruny budou sesazeny o 30 až 50%.