Vzpomenete si ještě, kde jste četli tuhle “prosbu”?  Září, první školní den. Ano, na zadní obálce školních sešitů! Už jako děti jsme mohli číst tuhle první výzvu k třídění. Věděli jsme, že sbírat třeba staré časopisy nebo noviny má smysl. A o třídění má smysl mluvit ve školách i dnes, a nejen mluvit. I děti samy by měly být vedeny k tomu, že třídění má smysl. Doba však pokročila a dnes už nejsou hlavní surovinou starpapir2é sešity, ale obaly. Stačí se podívat do spíže, lednice, nebo do nákupního košíku, kolik je tam různých sáčků, kartonů, krabiček, víček, lahví. Všechny ty obaly slouží – chrání zboží, usnadňují přepravu. A až doslouží, chce většina z nich do sběru, do toho tříděného, ne do popelnice s komunálním odpadem.

Ale víme, který obal kam vyhodit? Se sešity nebo novinami je to snadné, to víme už od základní školy, modrý kontejner na papír. Ale co třeba obálky s průsvitnými okénky, dokumenty s kancelářskými svorkami, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec? Obálky, sponky ani skartovaný papír neplasty2vadí a patří do modrého kontejneru, ruličky od toaletního papíru a plata od vajec jsou však vyrobeny jinak a nejdou proto recyklovat, patří do směsného odpadu nebo do kompostu. Vodítkem pro určení typu obalu nám mohou být symboly na obalech. PAP značí papír, oproti tomu PET, HDPE, LDPE, PP, PS jsou všechno označení pro různé plasty – tedy žlutý kontejner, GL značí sklo. Zpozornět bychom měli u označení C/ to značí směsný materiál. Pokud se nejedná o nápojový kartón (zpravidla bývá značen jako C/PAP, C/PAP/ALU nebo C/PP), patří tyto obaly do směsného odpadu. Pouze nápojové kartony od nápojů jdou v současné době zpracovat a má smysl je třídit. Do kontejneru je můžete vhazovat kartony2vypláchnuté a sešlápnuté i s víčky.

Díky zodpovědnému třídění mohou obaly sloužit dál ve formě nových výrobků. O využití papíru a skla máme všichni nějakou představu, ale co plast a nápojový karton? U obou těchto surovin předchází zpravidla vlastnímu zpracování ještě dotřídění, zvláště u pestrého světa plastů je dotřídění na speciálních linkách nutností. Roztříděný plast se potom podle jednotlivých druhů taví a zchlazuje až na tzv. regranulát. Z toho je pak možné vyrábět nové plastové výrobky.

Nápojový karton se zpracovává podobně jako starýsklo2 papír. Rozvlákní se v rozvlákňovači, čímž se oddělí papír, který tvoří až ¾ kartonu, od ostatních složek. Papírenská vlákna se pak využijí pro výrobu nového papíru. Ostatní složky se podle druhu využijí buď energeticky, nebo se odstraní na skládce. Obdobně jako plast lze nápojové kartony rozemlít na vločky a za tepla lisovat. Takové desky mají podobné vlastnosti a využití jako sádrokarton.

Zajímá vás osud dalších tříděných surovin? Stačí navštívit www.jaktridit.cz nebo interaktivní zábavnou výstavu o obalech v Národním zemědělském muzeu v Praze, hned vedle Technického. Jmenuje se “Od věků sloužím člověku” a je přístupná až do konce tohoto roku. A vzít s sebou můžete určitě i děti!

Zdeněk Kozlíček