Děkujeme přednášející Ivce Jungwirthové za podnětnou přednášku na téma děti a jídlo. Přítomní se často zapojovali svými názory a sdílením zkušeností. Druhá část přednášky byla více věnovaná zodpovídání dotazů.
Máme věnovat dětem velkou pozornost? Chválit je, když snědí celé jídlo?
Názor psycholožky Ivky Jungwirthové je, že pokud se příliš zaměříme na to, co a jak dítě jí, může se dítě buď cítit pod tlakem nebo naopak se stát středem pozornosti, což může vést k problematickým situacím.
Když se jídlo stane běžnou společenskou záležitostí pro celou rodinu, při které se všichni cítí příjemně, je to zřejmě to nejlepší, co můžeme v této oblasti pro naše děti udělat.