Protože jsme přesvědčeni, že dořešení problému dopravy v centru města je velmi důležité, rozhodli jsme se říct to i veřejně formou občanského podnětu pro radu města Soběslav. Jeho text si můžete přečíst níže. Jestliže toto téma také považujete za důležité, budeme velmi rádi, když se k nám (třeba i se svými přáteli) přidáte a připojíte k podnětu svůj podpis (detail níže v textu nebo zde můžete tisknout a podepsat).

Náměstí chceme pěkné i fungující
Rekonstrukce náměstí je nejspíše nejvýznamnější změna, která v posledních letech v našem městě probíhá. Protože náměstí můžeme svým způsobem přirovnat k srdci celého města, je pochopitelné, že jeho rekonstrukce je věc, o které všichni přemýšlíme v nejrůznějších souvislostech. Nejde jen o to, aby náměstí zaujalo svou krásou, nápaditostí nebo rozmanitostí zeleně. Důležité je, aby bylo fungujícím místem, kde se budeme nejen rádi potkávat my, kteří v Soběslavi žijeme, ale na který si pozitivní vzpomínky odvezou i turisté a návštěvníci našeho města. V souvislosti s funkčností centra města je jistě jedním z důležitých témat doprava.

Doprava v centru je téma i pro vedení města
Je proto dobře, že toto téma nezůstalo zapomenuto a analýzy, úvahy a diskuze o něm  probíhají. Vedení města od roku 2015 projednalo několik dokumentů zabývajících se tímto tématam. Další studie (zpracovaná formou diplomové práce) bude k dispozici v říjnu tohoto roku. Ukazuje se, že  nejde o téma jednoduché, protože se zde střetávají často velmi těžko slučitelné požadavky. Klid a bezpečí chce ten, kdo centrum města navštíví v svém volném čase a třeba s celou rodinou se chce potkat a bavit s dalšími lidmi. Volné parkovací místo pak potřebuje nejen ten, kdo v centru bydlí, ale i ten, kdo v centru potřebuje rychle něco vyřídit. Také turista určitě nejprve ocení snadné nalezení parkoviště. Potom si ale jistě rád užije pěší procházku městem, kterou ale může příliš rušná doprava komplikovat a kazit.

Řekněme společně, že řešení dopravní situace v centru města je priorita
Protože jsme přesvědčeni, že dořešení problému dopravy v centru města je velmi důležité, rozhodli jsme se (autoři textu níže) říct to i veřejně formou občanského podnětu pro radu města Soběslav. Jeho text si můžete přečíst níže. Jestliže toto téma také považujete za důležité, budeme velmi rádi, když se k nám (třeba i se svými přáteli) přidáte a připojíte k podnětu svůj podpis. Podnět si můžete vytisknout zde. Pro předání podepsaného podnětu nebo dohodu, jak můžete podepsat námi vytištěný arch, nás prosím kontaktujte na adrese sobeslavka@sobeslavka.cz. Další možností je zaslání čitelné fotky podepsaného podnětu mailem (opět na adresu sobeslavka@sobeslavka.cz)


Podnět pro jednání Rady města Soběslav (podnět dle § 16 odstavce 2f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) týkající se dopravy v centru města Soběslav.

Vážení členové rady města Soběslav,
obracíme se na Vás s podnětem týkajícím se řešení problému dopravy a parkování v širším centru města Soběslav (náměstí a oblast uvnitř hradeb). Víme, že touto problematikou se rada města opakovaně zabývala jednak jako součástí projektu obnovy náměstí, ale i samostatně*. Rádi bychom tímto podnětem projevili (někteří opakovaně – viz. občanský podnět projednávaný na radě města – listopad 2016) svůj zájem o toto téma a žádáme Vás, aby řešení této problematiky byla dána vysoká priorita a po několika letech přípravných studií a analýz se přistoupilo k realizaci vhodného řešení. Jsme přesvědčeni, že s realizací není třeba vyčkávat až na dobu po dokončení projektu revitalizace náměstí.

* Rada města a zastupitelstvo projednávaly studii „Analýza dopravy v klidu ve městě Soběslav“ – jaro 2015, Rada města projednávala studii „Ideová studie parkování na Náměstí Republiky v Soběslavi“, zpracovaný na Fakultě dopravní, ČVUT – listopad 2016 – a zadala její detailnější rozpracování formou diplomové práce – očekávaný termín dodání říjen 2017. Stavební komise projednala „Návrh systému parkování v Soběslavi“, zpracovaný Tomášem Šenou a Lukášem Klee.


V současné situace vidíme následující hlavní negativa, rizika a problémy:

 • Špatná průjezdnost městem – do centra vjíždí velké množství aut, často krouží, hledají parkování na místech těsně před cílem, to zvyšuje provoz v ulicích (Jirsíkova apod.) blízko centra.
 • Snížená bezpečnost chodců v centru města – v rámci projektu obnovy náměstí byla zvolena varianta, kdy místa pro přecházení nahradila přechody pro chodce. Toto řešení je finálně zamýšleno v kombinaci s maximální rychlostí 30 km/h v centru města. Přestože některá místa pro přecházení jsou již realizovaná, k omezení rychlosti v centru dosud nedošlo. Tato situace přináší zvýšené riziko například pro děti a spoluobčany se sníženou pohyblivostí.
 • Víceméně neregulované parkování v centru – současné řešení je nevyhovující. Neodpovídá hustotě dopravy ani trendům v řešení dopravní situace v městských centrech, neřeší souběh parkování rezidentů a místa krátkodobého stání návštěvníků centra. Rezidenti jsou tak vytlačováni neomezeným volným parkováním návštěvníků od svých domovů a jsou nuceni hledat místa v okolních ulicí, kde se tím tento efekt opakuje.
 • Absence využívání sběrných parkovišť – návštěvníci Soběslavi nejsou směřováni k místům v blízkém okolí centra, kde je možné parkovat.

Nalezení řešení naznačených problémů nebo často spíše dotažení rozpracovaných návrhů k realizaci by dle našeho názoru mělo být jednou z priorit v nejbližších měsících. Současně jsme přesvědčeni, že je třeba hledat ucelené řešení pro dopravní situaci v širším centru města a není možné se omezit pouze na plochu náměstí. Preferovali bychom takové řešení, které přinese:

 • Omezení dlouhodobého stání v centru města (s výjimkou rezidentů). Parkování v centru by mělo být určeno pouze pro rezidenty a pro krátkodobé stání. Je možné jít cestou:
  • Zavedení placených rezidenčních karet pro občany bydlící v centru města, které jim umožní parkovat u svých domovů.
  • Zpoplatnění krátkodobého stání v centru města pomocí parkovacích automatů.

  Realizovatelnost souběhu rezidenčního a návštěvnického parkování ověřila výše zmíněnáIdeová studie parkování na Náměstí Republiky v Soběslavi. Navázat by měl detailní průzkum zájmu o rezidenční parkování v oblasti širšího centra města.

 • Úprava parkování v samotném centru by měla být doplněna rozvojem a označením záchytných parkovišť:
  • Označení samotných míst, která mohou sloužit jako záchytná parkoviště (u Jitony, u Paluby, u koupaliště, aut. nádraží)
  • Řádné označení parkovacích stání vede k efektivnímu využití parkovacích kapacit, umožňuje provádět evidenci využitelnosti a zároveň kontrolu. Už samo značení záchytných parkovišť je pro řidiče jasným signálem, že parkování v centru mu přinese jisté obtíže, a může sloužit jako prevence vjíždění aut do centra. Na značení navádějící návštěvníky Soběslavi na záchytná parkoviště by měly navazovat značené pěší trasy do centra.
  • Hledání nových míst, vhodných pro tvorbu záchytných parkovišť.

  Sumarizaci míst využitelných jako záchytná parkoviště uvádí výše zmíněný Návrh systému parkování v Soběslavi.

 • Zklidnění dopravy v centru města a zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů v centru města. Přijatá opatření by měla motivovat motoristy, aby pro průjezd městem využívali jiné trasy než průjezd vlastním centrem. K tomuto účelu by přispělo např.:
  • Snížení maximální rychlosti v centru města na 30 km/h, které bylo avizováno v projektu rekonstrukce náměstí a lze jej realizovat v podstatě ihned, bez ohledu na stav postupující rekonstrukce náměstí.
  • Zavedení jednosměrného provozu v některých ulicích v širším centru (např. Jirsíkova, Horní příkopy apod.). Není nutné, aby ulice v centru umožňovaly plynulý průjezd městem. K tomu slouží hlavní páteřní komunikace mimo centrum. Jednosměrné ulice jsou obvyklým a dobře fungujícím nástrojem, který umožňuje zavést efektivnější parkování pro rezidenty a zároveň motivuje motoristy k tomu, aby centrem neprojížděli.

Zpracovali: Lukáš Klee, Pavel Plát, Tomáš Šena, Pavel Vaněk

Přílohy:
Ideová studie parkování na Náměstí Republiky v Soběslavi, Fakultě dopravní, ČVUT
Návrh systému parkování v Soběslavi, Tomáš Šena, Lukáš Klee

Pavel Plát