Mnohá místa jsou pro podobnost se známými a ikonickými místy pojmenovávána stejně. Máme Českosaské Švýcarsko nebo Hanácké Benátky. Pokud bychom tento postup aplikovali v jižních Čechách, zejména na Třeboňsku, Budějovicku a Blatech, mohli bychom říct, že je to české Nizozemí nebo české Dánsko. Proč? Kvůli využívanosti cyklistické dopravy. Plochá nebo mírně zvlněná krajina s lesy a rybníky je už léta oblíbenou destinací cykloturistů a nejen jich. Kolo je hojně využíváno i obyvateli měst a vesnic jako ideální dopravní prostředek. Stačí se podívat před soběslavské nádraží, kde i teď, když udeřily první mrazy, stojí desítky kol. Na rozdíl od Nizozemí však máme na Blatech co dohánět v cyklistické infrastruktuře.

Podpora rozvoje cyklostezek a cyklotras je v našich končinách velmi žádoucí nejen  z hlediska posílení turistického ruchu, ale i z hlediska rozumného a bezpečného provozu ve městě. Má-li být cyklistika alternativou automobilové dopravy, je třeba, aby síť cyklostezek poskytovala plynulost a komfort srovnatelný s automobilovým provozem. Vzhledem k tomu, že cyklisté, a v našem městě jich není málo, využívají i síť pozemních komunikací, je třeba myslet i na jejich bezpečnost a zároveň bezpečnost silničního provozu. Promyšlená síť cyklostezek a vzájemná ohleduplnost řidičů, cyklistů a chodců je klíčem k přívětivému městu. Strategickým dokumentem v této oblasti je tzv. cyklogenerel.

Je dobře, že Město Soběslav deklaruje zájem o rozvoj cyklodopravy. Ostatně i na webových stránkách města je v sekci zastupitelstvo odkaz na nadaci Jihočeské cyklostezky. A právě zastupitelstvo diskutovalo na svém červnovém zasedání zpracování cyklogenerelu města a přilehlých obcí ve třech oblastech: městské páteřní cyklostezky, příměstské cyklostezky a napojení na regionální cyklostezku Lužnice (podrobnosti lze najít v zápisu z jednání z 29. 6. 2016). Protože se však nejedná pouze o samotné město Soběslav, řeší cyklogenerel Dobrovolný svazek obcí Soběslavsko (DSO), kde má v rámci 13 členů svazku samotná Soběslav významný hlas. DSO Soběslavsko získalo v letošním roce prostředky na zpřesnění cyklogenerelu, který by měl řešit nejen vyhledávací studii cyklostezek mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí, ale i cyklodopravu v Soběslavi a některé další věci související s výstavbou cyklostezek.

Cyklodoprava ve městě zajímá mnoho lidí, je tedy pochopitelné, že informace o plánech a vizích města v této oblasti budí zájem a pozornost. Bohužel ani na webových stránkách DSO Soběslavsko ani na webové prezentaci města Soběslavi není k dnešnímu dni (15. 11. 2016)  možné dohledat informace o stavu cyklogenerelu. Jako termín pro jeho zpracování byl, podle informací z jednání zastupitelstva města, stanoven říjen 2016.

V sobotu 1.10.2016 byla oficiálně ukončena jihočeská cykloturistická sezóna, přišel čas bilancování a plánování a dotazů. Setkali jsme se s mnoha dotazy a připomínkami k cyklistické dopravě a máme radost, že občané mají aktivní zájem o směřování k městu cyklisticky přívětivému. A protože máme společný zájem a odpovědi na mnohé dotazy může poskytnout právě cyklogenerel, rozhodli jsme se společnými silami zeptat, jak se to s ním má (text občanského podnětu zde). Ing. Bláha, starosta Soběslavi a předseda DSO Soběslavsko, nám v odpovědi mj. sdělil, že cyklogenerel byl skutečně zpracován a nyní bude představen členům DSO na jednání v prosinci 2016, prezentace projektanta je pak dohodnuta na počátek roku 2017 (celá odpověď zde).

Děkujeme tedy všem občanům, kteří o cyklogenerel projevili zájem, a také za informaci o stavu jeho zpracování a věříme, že informace o plánech a realizacích města budou vstřícně prezentovány veřejnosti, protože právě občané města a turisté budou těmi, kdo cyklostezky uvítají a budou je denně využívat.

Zdeněk Kozlíček a Pavel Plát