Přestože to zrovna dnes tak nevypadá, máme na krku podzim. Začíná čas, kdy se příroda ukládá ke spánku. S dobou vegetačního klidu přichází také období, kdy je možné kácet a ořezávat stromy. Některá z těchto dvou akcí se chystá i v Soběslavi na náměstí, jen zatím není zcela jasné, která z nich to bude.

Dvě lípy před kostelem svatého Petra a Pavla na náměstí podle všeho čeká zásah pilou. V současné lipydobě k jejich stavu existují dva posudky. První je z poloviny září letošního roku a nechalo si ho zpracovat Město Soběslav, kvůli podezření, že lípy negativně ovlivňují kostel a že jejich zdravotní stav není ideální. Posudek pochází z rukou dendrologa Miroslava Kohela a jeho závěr je jednoznačný: „Z bezpečnostních a dalších popsaných důvodů navrhuji radikální řešení celkovým odstraněním obou stromů v době nejbližšího období vegetačního klidu.“ Další popsané důvody jsou to, že stromy negativně ovlivňují kostel stojící za nimi – kořeny prorůstají do základů kostela a poškozují je. U jedné z věkovitých lip také podle tohoto posudku akutně hrozí její vyvrácení. Estetická hodnota těchto dvou lip je prý kvůli jejich stavu poměrně nízká. Druhou možností podle tohoto posudku by mohl být velmi radikální řez, kdy by ze stromů zbyl vlastně jenom pahýl kmene, který by za čas obrostl menšími větvemi. Život by se tak stromům prodloužil možná o 15 let. Tolik první posudek (celé znění zde). Miroslav Kohel ho podal jako soudní znalec.

Existuje i druhý posudek na stejné dva stromy z počátku letošního listopadu. Nechal ho vypracovat spolek Soběslávka. Pochází z rukou jiného dendrologa – Zdeňka Tesaře. Jeho závěr je zcela odlišný od závěru prvního posudku: „Obě posuzované lípy jsou ve střednědobé perspektivě udržitelné za předpokladu provedení navrženého ošetření, proto doporučuji je na tomto stanovišti ponechat. Je třeba počítat s opakováním odborných zásahů v intervalu cca 5 let – podle přírůstků. Doporučuji v blízkosti (samozřejmě podle možností stanoviště) provést v dohledné době výsadbu dlouhověkých stromů, které dosáhnou obdobného vzrůstu, aby posuzované stromy mohly časem nahradit.“  Navržené opatření podle tohoto posudku spočívá v redukčním řezu celé koruny zaměřeném na vytvoření symetrické koruny. Znamenalo by to celkové snížení koruny o zhruba tři až pět metrů. Dále navrhuje zdravotní řez a tvarovací řez, který by pomohl oddálit koruny od zdí kostela (celý posudek naleznete zde). Zdeněk Tesař je také uznaným soudním znalcem v hodnocení stavu dřevin.

Město Soběslav mělo zatím k dispozici pouze první posudek, na základě něhož bylo podle zápisu z jednání rady města 1. listopadu rozhodnuto o pokácení obou více než stoletých stromů. S tímto rozhodnutím souhlasila i komise výstavby a životního prostředí.

Druhý posudek byl doručen na Odbor výstavby a životního prostředí 18. listopadu. Co bude s lípami dál, je zatím nejisté. Podle informací tajemníka městského úřadu Radka Brylla bude podána žádost o povolení k pokácení obou stromů. Podle dalších informací však Město Soběslav požádalo jiného dendrologa o nacenění ošetřovacího zásahu na obou stromech. Více informací bude k dispozici v pátek.

 V nepřehledné situaci snad pomůže avizovaný článek o lípách v prosincové Hlásce, který by měl obyvatele města se situací seznámit. A pokud nechcete čekat do prvního prosince, můžete se ptát především členů rady města, protože pokud se bude kácet, Město Soběslav musí požádat o povolení.

Martina Plátová